Verwacht

De Servaaskerk door de eeuwen heen

6 juni t/m 31 juli 2021

Onder meer aan de hand van grafiek en tekeningen uit een schenking van de Maastrichtse verzamelaar mr. Tom Cremers wordt een beeld geschetst van de Servaasbasiliek en omgeving gedurende de voorbije eeuwen.