Archief


Jaarlijkse kerstgroepententoonstelling 2020

Helaas was onze jaarlijkse kerstgroepententoonstelling door de lockdown slechts een paar dagen toegankelijk. Pastoor Verheggen had weer een gevarieerde selectie kerststallen en kerstgroepen uit zijn eigen verzameling aan ons in bruikleen gegeven. Hopelijk kunnen we u deze aan het einde van het jaar alsnog tonen. 

Bij Servaas op zolder

6 maart 2020 - 6 oktober 2020

Hoog boven uw hoofd, op de zolders boven de kruisgang, troffen de nieuwe medewerkers van de Schatkamer een bonte verzameling objecten aan, verzameld en bewaard door onze (verre) voorgangers.

Heiligenbeelden en resten van 'echte' heiligen, kerkelijke gewaden en liturgische voorwerpen, devotionalia en nog veel meer. Veelal bedekt met eeuwenoud stof. Het doorzoeken van de zolders voelde aan als 'schatzoeken'.

Niet alles in deze kleine tentoonstelling is even waardevol of mooi, maar elk object vertelt wel zijn eigen verhaal. 

Een kijkje op de zolder van Sint Servaas!


Photo festival Maastricht

2019

Joey Roberts in de Kruisgang: fotoportretten van conservatoriumstudenten en hun instrument plus een serie architectuurfoto's.

Voor Maastricht Photo Festival maakte Joey een reeks foto’s van musici die studeren aan het conservatorium in Maastricht. Hij legt de interactie van de student met zijn of haar instrument tijdens het musiceren vast. Hierbij concentreerde hij zich op het moment waarin de muzikant al zoekend vindt wat hem beweegt in de muziek, waarin hij samenvalt met zijn liefde of passie hiervoor.

Sjang Niederwieser in het Bergportaal:

3D spiegel object 'PixelXL'.

PixelXL is een spiegel installatie die mensen uitnodigt om een selfie/foto te maken. De installatie speelt met gelaagdheid, kleur, licht en de omgeving. De pixels worden uitvergroot, gefilterd, en geëxtrudeerd, waardoor een gefragmenteerd en gepimpt zelfbeeld ontstaat dat #instagrammable is, filter 2.0. De installatie is een afspiegeling van hoe mensen zich profileren op social media. Wat laat je van jezelf zien? Wat is echt en wat is gemaakt? PixelXL geeft een beeld van jezelf met en zonder filter, van wie jij bent, en hoe jij wilt dat de omgeving jou ziet.


Mooi verpakt - Liefdevol bewaard.

2018
 
Een tentoonstelling van kunstenaar Hans van der Weijden.

In negen grote kijkkasten opgesteld in de kruisgang laat van der Weijden zijn kleurrijke kunstwerken zien, tezamen met delen van zijn reliekenverzameling.

meer info