Reliekhouders

Relieken zijn overblijfselen van of voorwerpen die in aanraking zijn geweest met heiligen. Denk daarbij aan kledingstukken en gebruiksvoorwerpen, maar ook de lijkwade of zelfs de aarde waarin het stoffelijk overschot van een heilige heeft gelegen. Uit eerbied worden relieken veelal in kostbare houders bewaard. 
 
De oorsprong van heiligen ligt bij de martelaren die tijdens de eerste eeuwen van onze jaartelling werden vermoord vanwege hun geloof. Geloofsgenoten kwamen samen bij hun graf om te bidden en gaandeweg groeide de overtuiging dat de overledene kon bemiddelen tussen hemel en aarde.
 
                                     NIK3543 Armreliekhouder, Sint-Thomas.jpg
 
Later werden heiligen vooral  personen die zeer godsdienstig geleefd hadden, naar het evenbeeld van Christus. Ze werden in verband gebracht met wonderen, kregen eigen naamdagen en ze werden gezien als beschermers. Zo heeft de heilige Blasius zijn naamdag op 3 februari en wordt hij vereerd als de beschermheilige van mensen die lijden aan keelaandoeningen én van mensen die werken met wol.
 
De Sint Servaasbasiliek bezit een bijzonder rijke verzameling relieken en reliekhouders. Het Schrijn en Borstbeeld van de heilige Servatius en de 'Servatiana' zijn ongetwijfeld de topstukken, maar ook de reliekhouders van de heiligen Thomas, Nicolaas, Barbara en vele anderen maken de collectie uniek.