Reliekhouders

Relieken zijn overblijfselen van heiligen die vaak in kostbare houders worden vereerd. Deze overblijfselen kunnen resten van de heilige zelf zijn of voorwerpen die tijdens het leven en na de dood met de heiligen in verband kunnen worden gebracht. Denk daarbij aan gebruiksvoorwerpen, een lijkwade of zelfs de grond die met het stoffelijk overschot in aanraking is geweest.
 
De oorsprong van heiligen begint bij de martelaren die tijdens de eerste eeuwen van onze jaartelling werden vermoord vanwege hun geloof. Geloofsgenoten kwamen samen bij hun graf om te bidden en gaandeweg groeide de overtuiging dat de overledene kon bemiddelen tussen hemel en aarde.
                                     NIK3543 Armreliekhouder, Sint-Thomas.jpg
Later werden heiligen vooral  personen die zeer godsdienstig geleefd hadden, na het evenbeeld van Christus. Ze werden in verband gebracht met diverse wonderen, kregen eigen naamdagen en ze werden gezien als beschermers. Zo heeft de heilige Blasius zijn naamdag op 3 februari en wordt hij gezien als de beschermheilige van mensen die lijden aan keelaandoeningen én van mensen die werken met wol.
 
De Sint Servaasbasiliek bezit een bijzonder rijke collectie reliekhouders. De resten van   de heilige Servatius zijn ongetwijfeld de topstukken, maar ook de reliekhouders van de heiligen Thomas, Nicolaas, Barbara en het Heilige Kruis zijn een bezoek meer dan waard.