Reliekhouders

Relieken zijn lichamelijke overblijfselen van een heilige of voorwerpen die in aanraking zijn geweest met een heilige. Dit kunnen bijvoorbeeld kledingstukken en gebruiksvoorwerpen van de heilige zijn, maar ook objecten die rechtstreeks in aanraking zijn geweest met de heilige, zoals een lijkwade of de aarde waarin het stoffelijk overschot heeft gelegen. Uit eerbied en ter conservering en/of toning worden relieken veelal in kostbare houders bewaard. 
 
De oorsprong van het begrip 'heilige' ligt bij de martelaren die tijdens de eerste eeuwen van onze jaartelling werden vervolgd en omgebracht vanwege hun geloof. Geloofsgenoten kwamen samen bij het graf van een martelaar om te bidden en gaandeweg groeide de overtuiging dat de overledene kon bemiddelen tussen hemel en aarde.
 
                                     NIK3543 Armreliekhouder, Sint-Thomas.jpg
 
Later werden ook  personen heilige verklaard die zeer godsdienstig geleefd hadden, naar het evenbeeld van Christus. Ze werden in verband gebracht met wonderen, kregen eigen naamdagen en werden gezien als beschermers. Zo heeft de heilige Blasius zijn naamdag op 3 februari en wordt hij vereerd als de beschermheilige van mensen die lijden aan keelaandoeningen én van mensen die werken met wol.
 
De Sint Servaasbasiliek bezit een bijzonder rijke verzameling relieken en reliekhouders. Het schrijn en borstbeeld van de heilige Servatius en de 'Servatiana' zijn ongetwijfeld de topstukken, maar ook de reliekhouders van de heiligen Thomas, Nicolaas, Barbara en vele anderen maken de collectie uniek.