Nieuwsoverzicht

Sedes Sapientiae

Het beroemde beeld van Maria Zetel der Wijsheid ('Sedes Sapientiae') is in restauratie geweest bij Stichting Restauratie Atelier Limburg. De laatste restauratie van het vroeg 13e eeuwse notenhouten beeld dateerde van 1976. Daarbij werd de in 1872 onder leiding van Pierre Cuypers aangebrachte verflaag (goud met gestileerde bloemmotieven) geconserveerd. Het beeld stond oorspronkelijk achter het retabel op het Maria-altaar in de westbouw. Sinds de 19e eeuw bevindt het zich in de Mariakapel grenzend aan de noordelijke zijbeuk van de Servaasbasiliek.