Nieuwsoverzicht

Luther Museum Amsterdam neemt bruikleen over

Het Avondmaalzilver van de voormalige Evangelisch-Lutherse Kerk aan de Hondstraat, dat sinds 1993 in bruikleen was bij onze schatkamer, is in overleg met de eigenaar overgedragen aan het Luther Museum in Amsterdam. Aan de Keizersgracht, in gebouw Wittenberg (het vroegere Diaconie Oude Mannen- en Vrouwenhuis), wordt het verhaal getoond en verteld van de lutheranen in Nederland en hun wijze van geloven en zorgen voor de medemens.

www.luthermuseum.nl