Mijn kind laten dopen

Het doopsel is het fundamentele sacrament van christelijke initiatie. Door het doopsel wordt de dopeling opgenomen in de gemeenschap van de Kerk. Graag vieren wij dit moment samen met u.

Betekenis
Het doopsel is het sacrament van het nieuwe leven in Christus. Na de vreugde van de geboorte vieren we in het sacrament van het doopsel dat het kind ten diepste uit God voortkomt en dat in Hem onze toekomst gelegen is. De erfzonde, de gebrokenheid van de wereld waarin iedere mens deelt, wordt van het kind weggenomen en het wordt opgenomen in Gods liefde. Wie zijn kind laat dopen neemt de verplichting op zich om zijn kind op te voeden in Gods Geest.

Wat houdt het in?
De kern van het doopritueel bestaat van oudsher uit drie momenten: het zegeningsgebed over het water, de afzwering van het kwaad en de geloofsbelijdenis, en het doopsel. De belangrijkste handeling bestaat uit het gieten van gewijd water over het hoofd van de dopeling, terwijl de pastoor zegt: “Ik doop u in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest”. Daarna wordt er met heilige olie (chrisma) een kruisje op het voorhoofd gezet als symbool voor een lang, gelukkig en gezond leven. Tenslotte wordt een doopkaars ontstoken aan het Licht van de Paaskaars. Dit Licht van de Verrijzenis staat symbool voor het vinden van de juiste weg in het leven.

Peter & Meter
In de regel kiezen ouders de peetouders voor de dopeling. Zij helpen de ouders met de christelijke opvoeding van het kind. Wie dit zijn beslist u zelf. Tijdens de doopviering hebben de peter en meter de functie van getuige.

Voorbereidend gesprek
Voorafgaand aan het doopsel vindt een 'doopgesprek' plaats. Daarin bespreekt u met de pastoor de consequenties die een doopsel met zich meebrengt, de inhoud van het doopsel en het verloop van de doopplechtigheid.

Doop van volwassene of ouder kind
Wilt u zich als volwassene laten dopen? Of vraagt u een doopsel aan voor een ouder kind, bijvoorbeeld in voorbereiding op de Eerste Heilige Communie? Dan is een aparte voorbereiding nodig en wordt catechese gegeven.

Doopdata
Het doopsel wordt in principe op zondag toegediend. In onderling overleg kan een datum en tijdstip worden vastgelegd.

Kosten doopsel
Aan het doopsel zijn geen kosten verbonden in de parochie van de Sint Servaas. Een vrijwillige bijdrage aan de onkosten van de kerk wordt op prijs gesteld.

Aanmelden doopsel

Wilt u uzelf of uw kind aanmelden voor het doopsel? Neem dan tijdig voor een afspraak contact op met het Parochiebureau. 

Parochiebureau
T: +31(0)43 321 20 82
E: parochiebureau@sintservaas.nl