Een ziekenzalving aanvragen

Als iemand ernstig ziek is, door ouderdom verzwakt is of voor een gevaarlijke operatie staat, kan hij/zij een ziekenzalving ontvangen van onze priesters. Dit sacrament van de zieken is een van hoop, waarvan we kracht, troost, verlichting en zelfs genezing mogen verwachten.

Wat houdt het in?  
Bij een ziekenzalving wordt samen gebeden en zalft de priester het voorhoofd en de handen van de zieke met gewijde olie. Gods nabijheid wil de gehele mens doordringen en heil en genezing brengen, naar ziel en lichaam. 

Overgave & Rust
Indien de gelovige stervende is, kan er gebeden worden om overgave en rust, in het vertrouwen dat God wacht in zijn vaderlijke en barmhartige liefde. Aangezien sacramenten bedoeld zijn voor de levenden geven wij het advies om niet te wachten met het roepen van een priester tot iemand gestorven is, alsmede de zieke zelf (tijdig) om de ziekenzalving te laten vragen. Familie, vrienden, de arts of het verpleegkundig personeel kunnen hierbij van dienst zijn door hem/haar op deze mogelijkheid te wijzen.  

Priesterwachtdienst 

In geval van plotseling overlijden of wanneer met spoed ziekenzalving gewenst is, kunt u onze parochiepriesters bellen. Indien de priester afwezig is, kunt u te allen tijde contact opnemen met verpleeghuis Envida, die voor u een priester oproepen. 

Pastoor-Deken J. J.H (John) Dautzenberg
T: +31(0)43 321 20 82

Kapelaan H. (Henyer) Garcia
E: kapelaan@sintservaas.nl

Verpleeghuis Envida
T: +31(0)43 631 45 00