Een kerkelijke uitvaart regelen

Ook in droevige omstandigheden, bij het sterven van een van uw dierbaren, wil de kerk uw steun zijn en naar vermogen helpen om samen dankbaar en hoopvol afscheid te nemen. 

Viering van de verrijzenis
Naast afscheid nemen is de kerkelijke uitvaart ook een viering van de verrijzenis. U, familie, vrienden, kennissen en de kerkgemeenschap nemen afscheid van het overleden lichaam en bidden samen dat God zich over uw dierbare ontfermt.

Uitvaart  
Neem na een sterfgeval zo spoedig als mogelijk contact op met een van de priesters of het Parochiebureau. De kerkelijke uitvaart en begrafenis of crematie kunt u afstemmen met de priester en de begrafenisondernemer. De priester helpt u mee om de uitvaart voor te bereiden en de uitvaartliturgie samen te stellen. 

Uitvaartmissen vinden in de regel plaats om 10.30 uur en 11.00 uur.

Contact

Pastoor-Deken J. J.H (John) Dautzenberg
T: +31(0)43 321 20 82

Kapelaan H. (Henyer) Garcia
E: kapelaan@sintservaas.nl

Parochiebureau
T: +31(0)43 321 20 82
E: parochiebureau@sintservaas.nl