De E.H. Communie regelen

De Eerste Heilige Communie is de tweede belangrijke fase in de traditie van de kerk. Kinderen nemen voor de eerste keer feestelijk deel aan 'de Maaltijd des Heren' en nemen bewust een zelfstandige plek in in onze christelijke gemeenschap. Graag zijn we samen met u betrokken bij de voorbereiding op dit mooie grote feest in de kerk! 

Wat houdt het in
Ouders kunnen zich het doopsel vaak nog goed herinneren, maar voor kinderen is dit meestal niet het geval. Met de Eerste Heilige Communie, de volgende grote stap in het geloofsleven na het doopsel, willen we hen ook laten weten dat zij bij de Kerk en de gemeenschap horen. Voor het eerst mag een kind dan deelnemen aan de communie, wat letterlijk gemeenschap betekent, en het Lichaam van Christus ontvangen.

Voorbereiding
In aanloop naar de Eerste Heilige Communie worden de kinderen in groep 4 door leerkrachten en de parochiepriesters voorbereid, waarbij thema’s als dopen, bidden en de eucharistie worden besproken op school. Aanvullend organiseert de parochie voor de kinderen buitenschoolse bijeenkomsten alsmede een aantal ouderavonden. Uiteraard verwachten we van ouders ook hun betrokkenheid bij de voorbereiding op de Eerste Heilige Communie en om hun kinderen op te voeden in het geloof. In de parochie van de Sint Servaas vindt de Eerste Heilige Communie traditiegetrouw plaats op Hemelvaartsdag.

Voorwaarden
De enige voorwaarde die verbonden is aan de Eerste Heilige Communie is dat het kind gedoopt is. Vanwege de binding met het plaatselijke kerkelijke leven geeft de parochie van de Sint Servaas er wel de voorkeur aan dat de kinderen de Eerste Heilige Communie doen in de parochie waar zij woonachtig zijn. De Aloysiusschool en de Montessorischool zijn gelegen in de parochie van de Sint Servaas.

Wenst u meer informatie?

Wilt u meer weten over de benodigde voorbereidingen van de Eerste Heilige Communie of heeft u andere vragen?
Neem dan gerust contact op met het Parochiebureau.

Parochiebureau
T: +31(0)43 321 20 82
E: parochiebureau@sintservaas.nl