Corona update

Als gevolg van het corona virus geldt een afwijkende opzet van Heilige missen en vieringen.

Nu het Corona virus helaas opnieuw de kop opsteekt, zijn er in de Servaas Basiliek nieuwe maatregelen genomen.  

Hieronder vindt u en detail alle informatie:

 • door de week om 09.00 uur in de Basiliek
 • op zondagen om 10.00 uur, alsmede om 18.00 uur (Engelstalig) in de Basiliek

Regels in de heilige Mis

Ieders veiligheid staat voorop. Daarom gelden de regels conform de richtlijnen van de Nederlandse Bisschoppen en het RIVM. We willen drukte vermijden. U gelieve de aanwijzingen van het Kerkbestuur strikt op te volgen. Er is extra toezicht, opdat een maximale veiligheid wordt gegarandeerd in het belang van eenieder.

We geven hieronder de belangrijkste regels weer:

 • U betreedt de kerk via het Keizer Karelplein. 
 • U loopt via de Lange Gang naar de kerk
 • Onderweg staat een pomp met desinfectie middel. U gelieve hiermee uw handen te ontsmetten
 • Elke tweede kerkbank moet leeg blijven
 • Per kerkbank zitten er maximaal 2 personen, elk aan en kant (stickers op de banken)
 • Als u uit één  huishouden komt, mag u naast elkaar zitten. Per kerkbank zitten er nooit meer dan 3 personen
 • Er mag niet worden gezongen door het publiek.
 • Tijdens de vredeswens mag u geen handen schudden
 • U verlaat de kerk via de Lange Gang. 

Elke zondag is er tevens vanuit een kerk in het dekenaat Maastricht altijd een mis te volgen via Youtubekanaal H. Missen Maastricht https://www.youtube.com/channel/UCJFJo1aYkE_LFgY9t7Cj2xA

Noodkist terug in de Basiliek 

Het Servatiusschrijn, sinds de middeleeuwen bekend als de 'Noodkist',  is verplaatst van de schatkamer naar het linker transept in de Basiliek. Er is gedurende de openingstijden van de schatkamer gelegenheid om een kaarsje op te steken en te bidden om troost in deze moeilijke tijden.

Biechten

We gaan door met het bieden van biechtgelegenheid voor hen die erom vragen. 

Tot slot

Het kerkbestuur realiseert zich dat de gevolgen van deze pandemie nog steeds groot zijn, ook voor onze Servaasgemeenschap. We zullen hier samen doorheen moeten en dat kan alleen als we ons houden aan de afspraken die er zijn gemaakt. De gezondheid van uw allen gaat ons zeer aan het hart. Het pastorale team en het kerkbestuur wensen u allen sterkte toe in deze moeilijke tijd. Zorg goed voor elkaar en laten we in gebed met elkaar verbonden blijven en samen bidden voor allen die te lijden hebben onder het virus.

Met vriendelijke groet,

Namens het kerkbestuur,

Deken John Dautzenberg                              


Gebed

Op zondag 15 maart om 15.00 uur heeft bisschop Smeets van Roermond samen met deken Dautzenberg en kapelaan Garcia gebeden bij de Noodkist, met dank aan L1 :


Gebed voor Geestelijke Communie:

Mijn Jezus,

ik geloof dat U in het Allerheiligst Sacrament tegenwoordig bent.

Ik bemin U boven alles en wens U in mijn hart te verwelkomen.

Nu ik niet de communie daadwerkelijk  kan ontvangen, vraag ik van U de genade van de geestelijke communie.

Omhels mij en zuiver mijn verlangen naar de hemelse Vader.

Draag mij in Uw Geest, en laat mij nooit van U gescheiden worden.

Amen

Gebed van de Nederlandse bisschoppen

De bisschoppen wijzen  op de mogelijkheid om thuis op zondag de Eucharistie op televisie te volgen, via KRO-NCRV, vanaf 10.00 uur op NPO 2. Verder zendt radio Maria iedere ochtend en avond een Eucharistieviering uit om 09.00 uur en 19.00 uur. Ten slotte vragen de bisschoppen de parochie, hun pastorale kader en de gelovigen om onderstaand gebed te bidden:

God, toevlucht in onze nood,

kracht in onze vertwijfeling en angst,

vertroosting in ziekte en lijden.

Wees ons, uw volk, nabij en genadig

nu wij allen de gevolgen ondervinden

van het uitgebroken corona-virus.

Wees een Beschermer voor hen

die dit virus hebben opgelopen,

Wij bidden voor hen om hoop en genezing.

Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus

zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn.

Wij bidden voor allen die werkzaam zijn

in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur,

dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk

ten dienste van heel de samenleving.

Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons

en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons

bestaan ervaren.

Versterk ons geloof en onze hoop

zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven

aan uw vaderlijke voorzienigheid.

Door Christus onze Heer.

Amen.

In gebed verenigd,  mede namens kapelaan Garcia en de leden van de kerkbesturen,

deken John Dautzenberg