Corona update

Als gevolg van het corona virus geldt een afwijkende opzet van Heilige missen en vieringen.

Overzicht geldig vanaf 18 oktober 2020

Nu het Corona virus helaas opnieuw de kop opsteekt, zijn er in de Servaas Basiliek nieuwe maatregelen genomen.  De belangrijkste zijn:

 • Maximaal 30 bezoekers per mis
 • Er is een extra mis op zondag in verband met het beperkte aantal bezoekers per mis
 • Plaats reservering per mis verplicht op zondag
 • Mondkapjes in de Basiliek en Schatkamer
 • Bidden bij de Noodkist is weer mogelijk
 • Klok ‘Grameer’ zal weer elke week luiden op zaterdag om 18 uur

Vanaf a.s. zondag 18 oktober zal er, naast de reguliere mis van 10.00 uur, een extra mis om 9.00 uur worden gehouden om alle kerkbezoekers van de Servaasbasiliek de gelegenheid te geven om een mis te kunnen bijwonen. Nu 30 personen per mis de norm is, wordt er meer capaciteit gecreëerd door deze extra mis te houden. Voor beide missen op zondag geldt een uitdrukkelijke reserveringsplicht. Tevens worden mondkapjes bij het betreden van de kerk en tijdens de mis dringend aangeraden die alléén kunnen worden afgezet bij het ontvangen van de Heilige Communie.

Hieronder vindt u en detail alle informatie:

De Missen vinden plaats met maximaal 30 bezoekers, exclusief bedienaren / personeel.

 • door de week om 09.00 uur in de Basiliek
 • op zondagen om 09.00 uur en 10.00 uur, alsmede om 18.00 uur (Engelstalig) in de Basiliek

Per Heilige Mis mogen maximaal 30 personen deelnemen. Om te voorkomen dat u aan de deur teleurgesteld moet worden, werken we op zondagen met een systeem van reserveringen. U gelieve te bellen met het parochiebureau op dinsdag, woensdag, donderdag of vrijdag tussen 10 en 12 uur. U reserveert dan voor de komende zondag voor de Heilige Mis van 9.00 uur of 10.00 uur. Reserveringen verwerken we uiteraard in volgorde van binnenkomst.

Het telefoonnummer is 043-3212082. Voor de doordeweekse Mis hoeft u niet te reserveren.

Regels in de heilige Mis

Ieders veiligheid staat voorop. Daarom gelden strakke regels conform de richtlijnen van de Nederlandse Bisschoppen en het RIVM. We willen drukte vermijden. U gelieve de aanwijzingen van het Kerkbestuur strikt op te volgen. Er is extra toezicht, opdat een maximale veiligheid wordt gegarandeerd in het belang van eenieder.

We geven hieronder de belangrijkste regels weer:

 • Per reservering kunnen er maximaal 2 personen komen, kinderen onder de 13 niet meegeteld
 • U betreedt de kerk via het Keizer Karelplein. Daar controleren we de toegang.
 • Binnen gelieven personen van 13 en ouder een mondkapje te dragen
 • U loopt via de Lange Gang naar de kerk
 • Onderweg staat een pomp met desinfectie middel. U gelieve hiermee uw handen te ontsmetten
 • Elke tweede kerkbank moet leeg blijven
 • Per kerkbank zitten er maximaal 2 personen, elk aan en kant (stickers op de banken)
 • Als u uit één  huishouden komt, mag u naast elkaar zitten. Per kerkbank zitten er nooit meer dan 3 personen
 • Als u een kruisteken maakt, mag u daarbij uw lichaam niet aanraken met uw hand
 • Er mag niet worden gezongen door het publiek.
 • De Cappella Sancti Servatii treedt voorlopig nog niet op. We beperken de zang tot de Schola
 • De Heilige Communie wordt conform de regels van de Nederlandse Bisschoppen verstrekt. De priester loopt langs de banken.
 • Tijdens de vredeswens mag u geen handen schudden
 • U verlaat de kerk via de Lange Gang, echter bij de 9.00 uur Mis op zondag via de  Vrijthof route. Om drukte te voorkomen gelieve u niet in de kerk of voor de ingang of uitgang in groepen bijeen te gaan staan
 • U gelieve steeds minstens 1,5 meter afstand te houden   

Uitzending live via RTV Maastricht te volgen:

Zondag 29 november 2020 wordt de H. Mis van 10.00 uur vanuit de Servaasbasiliek uitgezonden via RTV Maastricht. Dit geldt ook voor de Nachtmis van 24 december 2020 om 23.00 uur.

Elke zondag is er tevens vanuit een kerk in het dekenaat Maastricht altijd een mis te volgen via Youtubekanaal H. Missen Maastricht https://www.youtube.com/channel/UCJFJo1aYkE_LFgY9t7Cj2xA

Noodkist terug in de Basiliek en klok ‘Grameer’ zal luiden

Het kerkbestuur van de Sint Servaasbasiliek zal wederom de Noodkist verplaatsen van de schatkamer naar het linker transept in de Basiliek. Hiervoor is eerst nog een aantal technische aanpassingen noodzakelijk.

Mensen die de komende dagen, voordat de Noodkist naar de Basiliek wordt verplaatst, al willen bidden bij de Noodkist kunnen zich hiervoor melden aan de balie en zullen worden doorverwezen naar de schatkamer.

Élke zaterdag om 18.00 uur zal tevens ‘Grameer’ luiden vanuit de toren van de Servaasbasiliek. Net als de Noodkist wordt het luiden van de ‘Grameer’ door vele mensen ervaren als teken van hoop en steun in moeilijke tijden.

Biechten

We gaan door met het bieden van biechtgelegenheid voor hen die erom vragen. 

Tot slot

Het kerkbestuur realiseert zich dat de gevolgen van deze pandemie nog steeds groot zijn, ook voor onze Servaasgemeenschap. We zullen hier samen doorheen moeten en dat kan alleen als we ons houden aan de afspraken die er zijn gemaakt. De gezondheid van uw allen gaat ons zeer aan het hart. Het pastorale team en het kerkbestuur wensen u allen sterkte toe in deze moeilijke tijd. Zorg goed voor elkaar en laten we in gebed met elkaar verbonden blijven en samen bidden voor allen die te lijden hebben onder het virus.

Met vriendelijke groet,

Namens het kerkbestuur,

Deken John Dautzenberg                              


Gebed

Op zondag 15 maart om 15.00 uur heeft bisschop Smeets van Roermond samen met deken Dautzenberg en kapelaan Garcia gebeden bij de Noodkist, met dank aan L1 :


Gebed voor Geestelijke Communie:

Mijn Jezus,

ik geloof dat U in het Allerheiligst Sacrament tegenwoordig bent.

Ik bemin U boven alles en wens U in mijn hart te verwelkomen.

Nu ik niet de communie daadwerkelijk  kan ontvangen, vraag ik van U de genade van de geestelijke communie.

Omhels mij en zuiver mijn verlangen naar de hemelse Vader.

Draag mij in Uw Geest, en laat mij nooit van U gescheiden worden.

Amen

Gebed van de Nederlandse bisschoppen

De bisschoppen wijzen  op de mogelijkheid om thuis op zondag de Eucharistie op televisie te volgen, via KRO-NCRV, vanaf 10.00 uur op NPO 2. Verder zendt radio Maria iedere ochtend en avond een Eucharistieviering uit om 09.00 uur en 19.00 uur. Ten slotte vragen de bisschoppen de parochie, hun pastorale kader en de gelovigen om onderstaand gebed te bidden:

God, toevlucht in onze nood,

kracht in onze vertwijfeling en angst,

vertroosting in ziekte en lijden.

Wees ons, uw volk, nabij en genadig

nu wij allen de gevolgen ondervinden

van het uitgebroken corona-virus.

Wees een Beschermer voor hen

die dit virus hebben opgelopen,

Wij bidden voor hen om hoop en genezing.

Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus

zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn.

Wij bidden voor allen die werkzaam zijn

in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur,

dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk

ten dienste van heel de samenleving.

Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons

en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons

bestaan ervaren.

Versterk ons geloof en onze hoop

zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven

aan uw vaderlijke voorzienigheid.

Door Christus onze Heer.

Amen.

In gebed verenigd,  mede namens kapelaan Garcia en de leden van de kerkbesturen,

deken John Dautzenberg