Organisatie

De Sint Servaas parochie is een binnenstadsparochie en behoort tot het bisdom Roermond. Daarnaast vervult de Basiliek van de Sint Servaas de functie van dekenale kerk. Hoewel de Sint Servaas parochie met ongeveer 3.500 parochianen relatief klein is, heeft het vanuit een rijke historie en een levendige kerkgemeenschap een grote aantrekkingskracht op gelovigen uit Maastricht en omgeving.

Kerntaken 
Tot de kerntaken van de parochie behoren:

  • Liturgie: lofprijzing van God en de heiliging van de mensen door woord en sacrament.
  • Catechese: verkondiging van het Woord van God en verdieping van het geloof.
  • Diaconie: dienstbetoon aan de eigen gemeenschap en aan omringende wereld.

Sinds september 2000 werkt de Sint Servaas parochie tevens samen met de Sint Anna-Lambertus parochie.


Pastoraal Team        Kerkbestuur       Beheer     Parochiebureau