Vereniging Het Graf van Sint Servaas

 

Vereniging ‘Het Graf van Sint Servaas’

De Vereniging ‘Het Graf van Sint Servaas’ werd in 1937 opgericht en stelt zich tot doel om het karakter van de stad Maastricht als bedevaartplaats en als katholiek centrum te bevorderen. Deze doelstelling wil men bereiken door het verspreiden van kennis over de stad Maastricht en het voeren van en steun geven aan acties die Maastricht als zodanig ten goede komen. Zo is de vereniging verantwoordelijk voor de organisatie en de uitvoering van de zevenjaarlijkse Heiligdomsvaarten in Maastricht. De eerstvolgende (56e!) Heiligdomsvaart wordt gehouden in 2025. De Maastrichtse Heiligdomsvaart heeft een eeuwenlange traditie en is mede de natuurlijke verbinding van de stad met Sint Servaas, de eerste bisschop in Nederland in de 4e eeuw en de vele miljoenen pelgrims die Maastricht hebben bezocht in de afgelopen vijftien eeuwen. Het internationale karakter van de stad Maastricht heeft mede daardoor al eeuwenlang inhoud en vorm gekregen. De vereniging telt ongeveer 50 leden die voortkomen uit verschillende maatschappelijke geledingen uit de Maastrichtse en Limburgse bevolking. De vereniging heeft de afgelopen jaren een aantal vernieuwingen doorgevoerd om bij de tijd te blijven. Naast het religieuze karakter van de Heiligdomsvaarten treedt in toenemende mate ook het uitdragen van de Heiligdomsvaart als cultureel erfgoed op de voorgrond. De Heiligdomsvaarten dragen tekenen des tijds op een originele, creatieve en oorspronkelijke manier uit waarbij verenigingen uit Maastricht, Limburg en de Euregio iedere zeven jaar een actieve bijdrage leveren. Cultureel spreekt de Heiligdomsvaart al vele edities steeds grotere groepen mensen aan. Op deze wijze neemt de vereniging een grote verantwoordelijkheid op zich om proactief aan een toekomst voor alle Maastrichtenaren bij te dragen. Aan iedereen wordt daarbij tijdens de voorbereidingen, uitvoering en evaluatie van de Heiligdomsvaarten telkens een perspectief geboden op reflectie en bezinning. De vereniging mag bogen op een bijzondere gerespecteerde statuur in de stad Maastricht.

Vanuit deze verantwoordelijkheden zoekt het bestuur van de Vereniging ‘het Graf van Sint Servaas’ een kandidaat die bereid is om vanaf het najaar 2022 als

VOORZITTER (m/v)

leiding te geven aan de vereniging. De kerntaak van de vereniging is de organisatie van de zevenjaarlijkse Heiligdomsvaart in Maastricht, die in 2025 weer gaat plaatsvinden.

De Heiligdomsvaart wordt als religieus en cultureel evenement met internationale uitstraling georganiseerd door het Heiligdomsvaart comité. De voorzitter stuurt het Heiligdomsvaartcomité aan dat wordt gevormd door het verenigingsbestuur aangevuld met voorzitters van diverse commissies. Van de kandidaat wordt verwacht: - Strategisch opereren in een meervoudige stakeholders omgeving - Opereren op executive niveau - Moderne visie op organisatieontwikkelingen - Academisch denk- en werkniveau; - Affiniteit met de Maastrichtse tradities en cultuur; - Betrokkenheid bij Kerk en samenleving; - Oog hebben voor talent van mensen die samen de drijvende kracht vormen achter de organisatie - Anderen kansen en verantwoordelijkheden bieden - Ervaring met het managen en besturen van waarde gedreven organisaties - Vaardigheid om grote groepen vrijwilligers (honderden) te motiveren en aan te sturen. Met nadruk worden ook vrouwelijke kandidaten uitgenodigd om te reflecteren.

Indien u belangstelling voor deze functie heeft of nadere inlichtingen wenst kunt u contact opnemen met de huidige voorzitter mr. Joseph Goumans (tel: 06-53383347; email: goumans@goumansbakker.nl).

 

Bevorderen het karakter van de stad Maastricht als bedevaartplaats en katholiek centrum én zijn verantwoordelijk voor de organisatie van de zevenjaarlijkse Heiligdomsvaarten.

Ontstaan
De Vereniging Het Graf van Sint Servaas werd in 1937, op initiatief van de toenmalige pastoor-deken Mgr. J.A.H. Wouters, opgericht. Door middel van het verspreiden van kennis en het ondersteunen van acties zet de vereniging zich in ten gunste van Maastricht als bedevaartplaats en katholiek centrum. Zo is de vereniging ook verantwoordelijk voor de organisatie en de uitvoering van de zevenjaarlijkse Heiligdomsvaarten in Maastricht.

Heiligdomsvaart Maastricht 
De eerstvolgende Heiligdomsvaart vindt plaats in 2025.

www.heiligdomsvaartmaastricht.nl

Contact 

Neem voor meer informatie contact op met de Vereniging Het Graf van Sint Servaas & Heiligdomsvaart Maastricht
Keizer Karelplein 4
6211 TC Maastricht
T: +31(0)43 321 20 82
E:: secretariaat@heiligdomsvaartmaastricht.nl