Sint Vincentiusvereniging

Zetten zich op basis van christelijke solidariteit in voor mensen die in geestelijke en maatschappelijke nood verkeren.

Ontstaan
De Sint Vincentiusvereniging is in 1833 opgericht door studenten aan de Universiteit de Sorbonne in Parijs. Initiatiefnemer was de twintigjarige student Frederic Ozanam die in 1998 zalig verklaard werd.  In Maastricht werd in 1848 de Vincentiusvereniging opgericht, met in 1923 een afdeling in de Sint Servaas parochie. Tot op de dag van vandaag wordt er, uitgaande van het gedachtegoed van Vincentius a Paulo, door deze lokale vrijwilligersvereniging hard gewerkt op te komen voor de zwakkeren en kwetsbaren in onze samenleving.

Stille armoede
De Sint Vincentiusvereniging bekommert zich om ieder mens in nood en zet zich in voor de stille armoede in de verschillende buurten van de parochie. Door allerlei veranderingen en verbeteringen is de armoede tegenwoordig niet meer zichtbaar. De Sint Vincentiusvereniging blijft proberen om, met respect voor privacy, deze mensen te helpen.

www.vincentiusmaastricht.nl

Contact

Neem voor meer informatie of specifiek vragen omtrent hun werkzaamheden voor de gemeenschap contact op met de Vincentiusvereniging Maastricht.
Muzenhof 22, 6215 EV Maastricht
E: vincentiusmaastricht@gmail.com