Sint Servaasgilde

Ondersteunen uiteenlopende activiteiten voor de Sint Servaas, waaronder het onderhoud van de schatkamer en het dragen van het Borstbeeld in processies.

Historie
In de jaren zestig was het toenmalige processiecomité op zoek naar dragers voor het Borstbeeld van Sint Servaas. De Broeders van de Beyart, die tientallen jaren de 'Devotia' van Maastricht droegen, waren door omstandigheden hiertoe niet langer in staat. Tijdens een vergadering van het processiecomité in 1971 kwam de mannelijke jongerensociëteit aan de Capucijnengang, genaamd 'de Ierewach', hiervoor ter sprake.  Een 8 tot 10 leden hiervan waren bereid het Borstbeeld te dragen tijdens de processie. Met de Heiligdomsvaart van 1976 in aantocht werd de dragersgroep gevraagd om ook te ondersteunen in andere activiteiten. In de loop der jaren groeide naast de activiteiten ook de belangstelling om lid te worden van het gilde, waardoor het Kerkbestuur opdracht gaf tot het maken van uniformeren. 

Activiteiten 
Het Sint Servaasgilde zet zich in voor diverse activiteiten: 

  • Het maandelijkse onderhoud van de schatkamer
  • Deelname in- en extrada tijdens de hoogmis van 1e Paasdag
  • Deelname bronprocessie op de zondag voor 13 mei
  • Deelname aan de in- en extrada tijdens de Servaasmissen in de Servaasweek
  • Het dragen van het Borstbeeld van Sint Servaas in de stadsprocessie, in processies tijdens de Heiligdomsvaart en in processies buiten het dekenaat zoals bij de Heiligdomsvaart in Susteren en bij de Ommegang tijdens de Kroningsfeesten in Tongeren.