Broederschap Sint Servaas

Bevorderen als brug tussen de kerk en de maatschappij de devotie tot Sint Servaas en zijn dienstbaar aan de katholieke eredienst.

Ontstaan
De Broederschap is een meer dan een eeuw oude vereniging die in 1979 nieuw leven is ingeblazen door een aantal enthousiaste parochianen. De Broederschap is een levendige, divers samengestelde vereniging van ongeveer 55 (mannelijke) leden van uiteenlopende leeftijden, die als brug willen fungeren tussen de kerk en de maatschappij ter bevordering van de devotie tot Sint Servaas. 

Activiteiten
De Broederschap kent de volgende taken: 

  • Het dragen van de noodkist tijdens de zevenjaarlijkse Heiligdomsvaart en bij de omgang in tijden van nood.
  • Het aanwezig zijn bij HH. Missen. De Broederschap loopt mee in de intrada en draagt de roedes.
  • Het collecteren bij de HH. Missen
  • Het handhaven van de orde in de Basiliek, vooral bij grotere vieringen zoals met Kerstmis en Pasen.
  • Het organiseren van diverse activiteiten, zoals culturele reisjes, en wandelingen, voor eigen leden en overige bij de Sint Servaas gemeenschap aangesloten organisaties, stichtingen  en -verenigingen. Hierbij zijn ook de gezinnen van de Broedermeesters betrokken. 

www.broederschapsintservaas.nl 

Wilt u lid worden van de Broederschap?

De Broederschap spreekt veel mannen aan en mag de laatste jaren rekenen op een toename van jongen leden. Bent u een (r.-k.) man, ouder dan 18 jaar en wilt u graag invulling geven aan uw geloofsovertuiging en deze op een passende wijze uitdragen alsmede de Sint Servaas parochie steunen? Neem dan contact op met de Broederschap Sint Servaas voor meer informatie over mogelijk lidmaatschap.  

Secretariaat Broederschap

Frank Maenen
Keizer Karelplein 4, 6211 TC Maastricht

T: +31(0)43 347 43 84
E: web@broederschapsintservaas.nl