Broederschap Heilige Barbara

Verdiepen en versterken hun geloof tijdens een aantal jaarlijkse bijeenkomsten.

Ontstaan
Hoewel de datum van oprichting tot op heden nog steeds niet bekend is, kunnen we de allereerste vermelding van het bestaan van de Broederschap van de Heilige Barbara vinden in het boekje van de franciscaner pater Henricus Sedulius 'Diva Virgo Mosae Trajentisis', uitgegeven in Antwerpen in 1609.  Statuten daterend uit 1740 leren ons dat het doel van de Broederschap is: '…De verering van de Heilige Barbara, als patrones van een zalige dood en het ontplooien van een religieuze dan wel levensbeschouwelijke activiteiten, zulks ter inspirering en stimulering van de lede van de Broederschap.' Het reglement stelt het broederschap en haar confraters onder toeziend oog en ter inspiratie van de pastoor van de Sint Servaas Basiliek. 

De Broederschap
De Broederschap bestaat uit hoogstens 35 heren Confraters, die een paar keer per jaar bijeenkomen om de band met elkaar te verstevigen en om hun geloof te verdiepen. Het is niet mogelijk confrater te zijn, indien niet woonachtig in de regio Maastricht, dan wel nauwe banden te hebben met Maastricht. Bij het verlaten van de regio hoeft lidmaatschap echter niet beëindigd te worden.