Misdienaars, Acolieten & Lectoren

Assisteren bij de liturgische plechtigheden.

Een van de oudste functies binnen de christelijke liturgie is die van de altaarassistent. Tijdens plechtigheden wordt de priester bijgestaan door misdienaars, acolieten en lectoren in de liturgie zoals o.a. het klaarmaken en opruimen van het altaar en het voorlezen van de eerste lezing en voorgebeden. 

Misdienaars & Acolieten
Altaarassistenten worden van oudsher misdienaars genoemd.
Misdienaars zijn tussen de 8 en 12 jaar.  Acolieten variëren in
leeftijd van 13 t/m 25 jaar en begeleiden de jongere misdienaars.
De Sint Servaas telt een bijzonder grote groep van misdienaars en acolieten: ruim 20 meisjes en jongens vervullen de ondersteunende rol. Een keer per jaar gaan ze gezamenlijk op pad en tussendoor vinden nog diverse groepsactiviteiten plaats.  

Lectoren
Een aantal dames en heren assisteren als lector de priester door het voorlezen van de eerste lezing en de voorbeden tijdens de weekenden bij de HH. Missen. 

Interesse? 

Bent u gedoopt, heeft u de E.H. Communie (en Vormsel indien ouder) gedaan en heeft u interesse om misdienaar/acoliet al dan niet lector te worden? Informeer dan naar de mogelijkheden bij het Parochiebureau.

Parochiebureau
T: +31(0)43 321 20 82
E: servaasbureau@hotmail.com