Gemeenschap 

Een net zo belangrijk onderdeel als de liturgie is de gemeenschap van de parochie. Naast het Pastoraal team en het Kerkbestuur zijn er diverse organisaties, stichtingen, verenigingen en individuen nauw betrokken bij de Sint Servaas. Samen met hen bouwen wij de gemeenschap op, vieren we ons geloof, steunen we elkaar en versterken we contacten met medegelovigen.

Wilt u graag meer betrokken zijn? 
De Sint Servaas mag al rekenen op de steun van vele vrijwillig(st)ers, maar elke hulp is welkom! Wilt u ook graag als vrijwilliger de Sint Servaas ondersteunen? Neem dan gerust contact op met het Parochiebureau

Organisaties

Onderstaand treft u een overzicht van de diverse organisaties alsmede de rol die zij vervullen binnen de Sint Servaas gemeenschap.

Stichting Schatkamer Sint Servaas
Beheert en bewaart de rijksbeschermde 'Verzameling van de Servaaskerk' (de voormalige kapittelschat) en een uitgebreide collectie religieuze historische voorwerpen en archivalia van de Sint Servaas.
Lees verder >

Vereniging Het Graf van Sint Servaas
Bevorderen het karakter van de stad Maastricht als bedevaartplaats en katholiek centrum en zijn verantwoordelijk voor de organisatie van de zevenjaarlijkse Heiligdomsvaarten.
Lees verder > 

Sint Servaas Gilde
Ondersteunen uiteenlopende activiteiten voor de Sint Servaas, waaronder het onderhoud van de schatkamer en het dragen van het Borstbeeld in processies. Lees verder >

Broederschap Sint Servaas
Bevorderen de devotie tot Sint Servaas en zijn dienstbaar aan de katholieke eredienst. De Broederschap wil een brug zijn tussen de kerk en de maatschappij. 
Lees verder >

Klokkenluiders Gilde
Dragen zorg voor het luiden van de ‘Grameer’ op kerkelijke hoogfeestdagen. Lees verder > 

Sint Vincentius Vereniging
Zetten zich op basis van christelijke solidariteit in voor mensen die in geestelijke en maatschappelijke nood verkeren.
Lees verder > 

Broederschap Heilige Barbara
Verdiepen en versterken hun geloof tijdens een aantal jaarlijkse bijeenkomsten. Lees verder >

Processiecomité
Organiseren de jaarlijkse stadsprocessie door het centrum van Maastricht.
Lees meer > 

Bezoekersgroep
Zetten zich in om zieken en thuiszittenden, de achterblijvenden na een sterfgeval en alleenstaanden te bezoeken.
Lees verder > 

Hoofdkoster
Regelt de dagelijkse zaken in en rond de kerk.
Lees verder >

Misdienaars, Acolieten & Lectoren
Assisteren bij de liturgische plechtigheden.
 
Zangkoren Cappella Sancti Servatii & Schola Gregoriana
Zingen tijdens de liturgische plechtigheden.