Contact

Schatkamer Sint Servaas

Keizer Karelplein 3

6211 TC Maastricht

E-mailadres: schatkamer.st.servaas@gmail.com

Doelstelling:

De stichting heeft ten doel:

A. Het instandhouden, beheren, ter plaatse bewaren, restaureren en verrijken van kunstschatten, in eigendom toebehorend aan de parochie van Sint Servaas en zich bevindende in de Schatkamer dan wel in de Basiliek, respectievelijk in aanhorigheden van de Basiliek;

B. Het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.


Parochiebureau

Keizer Karelplein 4

6211 TC Maastricht

Tel nr: 043-3212082

E-mailadres: servaasbureau@hotmail.com


Bestuur Stichting Schatkamer Sint Servaas

Voorzitter: mr.dr. T.J. van Rensch

Secretaris: C.A.G.M. Jaspers

Penningmeester: R.M.E.J. Bollen

Leden:

J.J.H. Dautzenberg

Mr. J.J.M. Goumans

Ir. R.L.M.A. Brouwers

Drs. R.A.M.J. Dückers

J.S.C.M. Bollen


Medewerkers

Dhr. Drs. S. Aarts (conservator)

Dhr. Van Engelshoven  (Coördinatie balie)

Dhr. Janssen 

Mevr. Mennens 

Mevr. Olivers 

Mevr. Ottenheym

Dhr. Rutten 

Dhr. Stroes 

20170509 Maastricht - Servaaskerk DJI_0303.jpg