Trouwen in de basiliek

De hoogste vorm van liefde tussen twee mensen is die waarbij man en vrouw in een hechte en trouwe liefdesband elkaar gelukkig willen maken en lief en leed willen delen. Voor heel hun leven. In hun wederzijdse liefde vormen zij een afspiegeling van de liefde van Christus voor zijn Kerk. Wij maken graag deel uit van de voorbereiding naar en bijzondere viering van deze verbindende levensstap. 

De volgende stap
Indien u graag wilt trouwen in de Sint Servaas, dient u minimaal drie maanden van tevoren contact op te nemen met het Parochiebureau, zodat wij zorg kunnen dragen voor een goede voorbereiding op uw kerkelijke huwelijk. Samen met de priester kan besproken worden hoe er vorm wordt gegeven aan de dienst. Vervolgens kunnen de praktische zaken geregeld worden, zoals het samenstellen van de liturgie en de aankleding van de kerk. Tevens bieden we een aantal avonden aan waar dieper wordt ingegaan op de betekenis van het huwelijk.

Liefde in onze parochie
In onze parochie kunnen alleen huwelijken gesloten worden waarvan de bruid en/of de bruidegom binnen de parochiegrenzen woont of aantoonbare banden heeft met parochie van de Sint Servaas.


Vragen?

Wilt u graag meer weten over de mogelijkheden en benodigde voorbereidingen voor een kerkelijk huwelijk in de Sint Servaas Basiliek? Neem dan tijdig contact op met het Parochiebureau.

Parochiebureau
T: +31(0)43 321 20 82
E: parochiebureau@sintservaas.nl