Pastoraal team

Het Pastoraal team voert de pastorale, catechetische en sacramentele zorg in de Sint Servaas parochie uit en begeleidt de diverse groepen die hen hierin ondersteunen. 

Pastoor-Deken
J. J.H (John) Dautzenberg
T: +31(0)43 321 20 82
E: deken.dautzenberg@sintservaas.nl

Kapelaan
N. (Nicholas) Pethuru
Dr. van Kleefstraat 12, 6217 JJ Maastricht
E: 
 
Diaken
A. (Arockia) Austin Joseph
 

Het Pastoraal team is tevens te bereiken via het Parochiebureau.

Dekenaal Nieuws

Klik hier om de meest recente uitgave van het Dekenaal Nieuws van het Dekenaat Maastricht te lezen.