Pastoraal team

Het Pastoraal team voert de pastorale, catechetische en sacramentele zorg in de Sint Servaas parochie uit en begeleidt de diverse groepen die hen hierin ondersteunen. 

Pastoor-Deken
J. J.H (John) Dautzenberg
T: +31(0)43 321 20 82
E: dekendautzenberg@gmail.com

Kapelaan
H. (Henyer) Garcia
Dr. van Kleefstraat 12, 6217 JJ Maastricht E: garcia.henyer@gmail.com

Het Pastoraal team is tevens te bereiken via het Parochiebureau.