Kerkbestuur

Het kerkbestuur behartigt de financiële belangen van de parochie en het kerkgebouw en vervult een belangrijke adviserende en stimulerende rol inzake pastorale aangelegenheden.

Het bestuur houdt tevens toezicht over materiële verantwoordelijkheden, zoals het onderhoud en de beveiliging van de kerk en bezittingen, het verlichten, verwarmen en het schoonhouden van het kerkgebouw, de liturgische gewaden en het linnengoed, alsmede de lonen van het pastoraat.

Het bestuur staat onder voorzitterschap van pastoor-deken J.J.H. (John) Dautzenberg en wordt aanvullend ondersteund door de koster, diverse organisaties uit de kerkgemeenschap en een team aan vrijwilligers.

Het kerkbestuur is centraal te bereiken via het Parochiebureau.

Preventiebeleid

Als parochie Sint Servaas volgen wij het preventiebeleid inzake seksueel misbruik en grensoverschrijdend gedrag in de Rooms-Katholieke Kerk zoals vermeld op de website www.rkkerk.nl.
Klik op deze link om dit beleid te bekijken.

Leden Kerkbestuur Sint Servaas

Voorzitter 
Pastoor-deken J.J.H .(John) Dautzenberg
Keizer Karelplein 3, 6211 TC Maastricht 
T: +31(0)43 321 20 82
E: deken.dautzenberg@sintservaas.nl
 

Secretaris
Dhr. C. van Hilten
E: caspar.vanhilten@sintservaas.nl

Penningmeester
Mevr. M. Brans Brabant-Schiffer
T: 06-25066743
E: margot.bransbrabant@sintservaas.nl 
 
Bestuurslid
Dhr. R. Geys
T: 06-15094071
 
Bestuurslid 

Dhr. J.S.C.M. Bollen
T: 06-15237338    E: jeroen.bollen@sintservaas.nl