Tin

De tincollectie van de heer Aussems in de Servaasbasiliek

 
Peter Aussems was een veelzijdig en devoot man: in zijn hart was de Maria-vereerder een verzamelaar van religieus antiek (onder meer wijwatervaatjes van Maastrichts aardewerk), maar zijn belangstelling richtte zich vanaf het jaar 2000 meer en meer op tinnen voorwerpen van uiteenlopende aard.
 
Het kerkelijk en religieus tin was hem daarbij het dierbaarst. Peter, die als poliopatiënt een lastige jeugd had, was autodidact en werkte lange tijd bij Verpleeghuis Klevarie in Maastricht. Hij was een zeer sociaal mens en bouwde in de loop der jaren een netwerk op van medeverzamelaars en -kunstkenners in binnen- en buitenland. Een hoogtepunt voor hem vormde de tentoonstelling van zijn eigen ‘Collectie De Tinnen Snotneus’, in het Beekse Elsmuseum. De bekende tin-expert Jan Beekhuizen schreef in 2015 een catalogusboek over Peter’s veelzijdige tincollectie.
 
Het legaat van Peter Aussems aan de Schatkamer bevat tinnen objecten voor thuisdevotie (wijwatervaatjes, crucifixen, kandelaars), alsmede zogenaamde ‘vasa sacra’ (miskelken, ampullen en  cibories).
Ook zijn er onder meer kerkkandelaars, chrismatoria, wijwateremmers en een zevendelige Avondmaalsset. Bijzonder is het kinderspeelgoed, bestaande uit miniatuurkelken en -cibories.
De objecten zijn te dateren van de 16e tot en met de 19e eeuw en te bezichtigen in de Servaasbasiliek.