Nieuws


Nieuwe aanwinsten

Recentelijk werd de collectie van de Schatkamer aangevuld met drie interessante objecten:

                                            

Onze eerste aanwinst is een bijzonder zilveren reliekmedaillon. 

Aan een zijde zien we een voorstelling van Maria met kind in gedreven zilver en aan de achterzijde (achter glas) een klein fragment van de ‘Dioscurenstof’. 

Dit is een zeer oud, zijden textielfragment uit de Noodkist. Het werd beschouwd als het misgewaad van Sint Servaas, maar dateert uit de 7e of 8e eeuw. Lange tijd werden de in de stof geweven figuren aangezien voor de ‘Dioscuren’, de heilige martelaren Castor en Pollux.

Bij het stuk stof in het medaillon staat ook de tekst: ‘De Vestim.(entis) S. Servatii’.

Waarschijnlijk werd het medaillon in het 3e kwart van de 19e eeuw gemaakt. In 1863 werd namelijk de Noodkist van Servaas geopend waarbij de textielschat door Franz Bock werd onderzocht....en geheel in lijn met zijn bijnaam (‘Scheren-Bock’) knipte Bock toen enkele delen uit de stof!

Gelukkig is nu een 'stukje Servaas' weer terug in onze schatkamer.


2 schilderijen kanunniken geveild 19 sept 2019.jpg

Onze andere aanwinsten zijn twee geschilderde portretten van kanunniken van het Servaaskapittel. Beide zijn olieverfschilderijen op doek uit de 2e helft van de 18e eeuw.

Het werk rechts bevat op de keerzijde de naam ‘Petrus Feuten’ en verwijst naar het Servaaskapittel. Petrus Franciscus Johannes Feuten (1726-na 1789) volgde in 1752 zijn oom A. Brandts op als kanunnik van het Servaaskapittel. In 1775 werd hij benoemd tot ‘camerarius’ van het kapittel.

De schilderijen zijn afkomstig uit de nalatenschap van de familie L. Regout-Michiels van Kessenich en hingen lange tijd in kasteel Kruisdonk.

De identiteit van de kannunnik links proberen we nog te achterhalen. De vorderingen van onze speurtocht volgen hopelijk zo snel mogelijk!


Het Borstkruis van Servaas is op reis

In het kader van de tentoonstelling Gold und Ruhm - Geschenke für die Ewigkeit werd het Borstkruis van Sint Servaas uitgeleend aan het Historisches Museum in Basel (CH).
 
Daar heeft het een prominente plaats tussen andere beroemde middeleeuwse objecten uit de tijd van de Duitse keizer Hendrik II (973-1024), ook bekend als Hendrik de Heilige.
 
Borstkruis Sint-Servaas 1 klein.jpg                          F075-b-autel-bale.jpg
 
Rechts een detail uit het Baseler Altaar (collectie Musée de Cluny Parijs), samen met onder meer het Borstkruis (links)  te zien in Basel.
 
De tentoonstelling in Basel loopt van 11 oktober 2019 t/m 19 januari 2020.
 
Het Borstkruis wordt eind 2020 uitgeleend naar Mainz (D) voor de tentoonstelling Die Kaiser und die Säulen ihrer Macht.  Van daaruit keert het in het voorjaar van 2021 weer terug naar Maastricht.