Nieuws


Conditiebepaling kerncollectie schatkamer

Sinds januari 2022 werken Bascha Stabic en Arnold Truyen van Stichting Restauratie Atelier Limburg met enige regelmaat in onze schatkamer. Alle objecten behorend tot de rijksbeschermde collectie worden een voor een uit de vitrines genomen en nauwgezet gefotografeerd en bestudeerd om de staat van conservering te bepalen. Sommige objecten zijn naar aanleiding daarvan met voorrang naar het atelier overgebracht voor behandeling. Het kan dus voorkomen dat u tijdelijk enkele lege plekken ziet in onze vitrines.

sral in actie.jpg

Brabantse Zaligen en Heiligen in het Peerke Donders Paviljoen Tilburg

De expositie is te bezoeken in het Peerke Donders Paviljoen op de zondag- en woensdagmiddag tussen 13.00 en 17.00 uur. In principe loopt de expositie tot en met 19 juni 2022. Uit de collectie van onze schatkamer is er een reliekhouder te zien van de HH Martelaren van Gorcum. Meer info op www.peerkedonders.nl

 

Luther & Oranje, een bijzondere tentoonstelling in het Luther Museum Amsterdam

 

Al vele jaren heeft de schatkamer het Avondmaalszilver van de voormalige Lutherse Gemeente Maastricht in langdurig bruikleen. Een van de belangrijkste objecten is een vergulde kelk die in 1895 aan de Lutherse Kerk aan de Hondstraat werd geschonken door Koningin-regentes Emma van Waldeck Pyrmont. Deze kelk is samen met vele andere bijzondere objecten tot en met 9 januari 2022 te zien in het Luther Museum Amsterdam.

 

schermopname.png

Schenking door mr. Tom Cremers aan de Schatkamer

In het voorjaar van 2020 deed de Maastrichtse verzamelaar Tom Cremers een aanzienlijke schenking aan de Schatkamer, bestaande uit grafische werken met afbeeldingen van de Servaaskerk, alsmede enkele bijzondere objecten van keramiek en zilver. Op 21 december voegde Tom daaraan een prachtig ingelijste kerstvoorstelling door Hub. Levigne toe, die hij eigenhandig kwam ophangen in onze kruisgang. We zullen deze elk jaar in onze kerstexpositie gaan gebruiken. De eerder geschonken objecten zullen in de zomer van 2021 een aparte tentoonstelling krijgen in de kruisgang.

 

Gebruik onze digitale bezoekersgids

Gebruik onze digitale bezoekersgids tijdens uw bezoek aan de Sint Servaasbasiliek en de schatkamer.
 
Bij binnenkomst kunt u een qr-code scannen of klik hieronder op de afbeelding.
 
app.PNG
 
De app kunt u bekijken in uw webbrowser of in de app izitravel.
Openen in izitravel geeft wel het beste resultaat.
 
U kunt kiezen uit 5 thema-wandelingen, maar u kunt ook alle objecten bekijken.
 

Sedes Sapientiae

Het beroemde beeld van Maria Zetel der Wijsheid ('Sedes Sapientiae') is in restauratie geweest bij Stichting Restauratie Atelier Limburg. De laatste restauratie van het vroeg 13e eeuwse notenhouten beeld dateerde van 1976. Daarbij werd de in 1872 onder leiding van Pierre Cuypers aangebrachte verflaag (goud met gestileerde bloemmotieven) geconserveerd. Het beeld stond oorspronkelijk achter het retabel op het Maria-altaar in de westbouw. Sinds de 19e eeuw bevindt het zich in de Mariakapel grenzend aan de noordelijke zijbeuk van de Servaasbasiliek.
 Maria.jpg

Nieuwe aanwinsten

Recentelijk werd de collectie van de Schatkamer aangevuld met drie interessante objecten:

                                            

 

 Zilveren reliekmedaillon

 

 

Aan een zijde zien we een voorstelling van Maria met kind in gedreven zilver en aan de achterzijde (achter glas) een klein fragment van de ‘Dioskurenstof’. Dit is een zeer oud zijden textielfragment uit de Noodkist. Het werd beschouwd als onderdeel van het misgewaad van Sint Servaas, maar dateert uit de 7e of 8e eeuw. Lange tijd werden de in de Bijzantijnse stof geweven twee staande figuren op een zuil aangezien voor de heilige keizers Karel de Grote en Constantijn. Mogelijk betreft het echter de antieke mythologische figuren Castor en Pollux (de 'Dioskuren').

Bij het stukje stof in het medaillon staat ook de tekst: ‘De Vestim.(entis) S. Servatii’.

Waarschijnlijk werd het medaillon in het 3e kwart van de 19e eeuw gemaakt. In 1863 werd namelijk de Noodkist van Servaas geopend, waarbij de textielschat door kanunnik Franz Bock uit Aken werd onderzocht. Geheel in lijn met zijn bijnaam (‘Scheren-Bock’) knipte hij toen enkele delen uit de kostbare zijde!

 


Onze andere aanwinsten zijn twee geschilderde portretten van kanunniken van het Servaaskapittel. Olieverf op doek, 2e helft 18e eeuw.

Het werk rechts bevat op de keerzijde de naam ‘Petrus Feuten’ en verwijst naar het Servaaskapittel. Petrus Franciscus Johannes Feuten (1726-na 1789) volgde in 1752 zijn oom A. Brandts op als kanunnik van het Servaaskapittel. In 1775 werd hij benoemd tot ‘camerarius’ van het kapittel.

De identiteit van de kannunnik links proberen we nog te achterhalen. De vorderingen van onze speurtocht volgen hopelijk zo snel mogelijk!

De schilderijen zijn afkomstig uit de nalatenschap van de familie L. Regout-Michiels van Kessenich en hingen lange tijd in Kasteel Kruisdonk. Na een noodzakelijke restauratie zullen ze een plek krijgen in een eregalerij van oud-kanunniken en pastoor-dekens.


Het Borstkruis van Servaas is op reis

In het kader van het Keizerjaar is het 'Borstkruis van Sint Servaas' uitgeleend aan het Landesmuseum in Mainz (DE). 
Daar heeft het een prominente plaats tussen andere beroemde objecten in de tentoonstelling Die Kaiser und die Säulen ihrer Macht.
 
Bij de translatio van het lichaam van Servatius rond het jaar 800 werd op zijn borst een gouden kruisje ontdekt. Dit kruisje werd rond 1025 gevat in een groter kersenhouten kruis bekleed met goud, zilver, email, edelstenen en een ivoren corpus. Het was een geschenk van keizer Hendrik III, een groot Servaas-vereerder, aan de Servaaskerk. Binnen in het kruis, dat de naam 'Borstkruis van Sint Servaas' bleef dragen, bevinden zich relieken van het heilig kruis en van de heilige Laurentius, Paulinus, Felix en Cornelius. 
 
Borstkruis Sint-Servaas 1 klein.jpg                          
 
 
De tentoonstelling in Mainz loopt van 9 September 2020 tot 18. April 2021.