Wat is dit? Een zuivelblok!

 

Soms komen we in het depot voorwerpen tegen die we tegenwoordig niet meer snel herkennen. Zoals dit 'offer voor het zuivel'...... waarvoor diende dit offerblok?

Het Zuivelblok van de Sint Servaasbasiliek. Ca. 1900, massief eikenhout met polychromie.

Pieternel vertelt:

Tot de liturgische aanpassingen van het Tweede Vaticaans Concilie in 1962-65 stond er in elke parochiekerk een zogenaamd ‘Zuivelblok’.

Uit: Vasten-Bulle voor de Noord-Nederlandsche districten Kuijk, Nijmegen en Druten van het voormalig bisdom Ruremonde voor het jaar 1832.

Aanvankelijk het gehele jaar op vrijdag, later gedurende de gehele Veertigdagentijd en tot slot alleen op Aswoensdag en op Goede Vrijdag was niet alleen het eten van vlees, maar ook van eieren en zuivel niet toegestaan. Wie hiervan vrijgesteld was, kon een geldoffer in het Zuivelblok werpen. 

Dus op bepaalde gronden kon een gelovige vrijstelling krijgen voor het nuttigen van vlees, vis, eieren en/of zuivelproducten, mits iets in het offerblok werd achtergelaten. Vandaar een offer voor het zuivel!

Uit: Verhandeling over de Veertigdaagsche Vasten, door een minnaar van waarheid en kerktucht, Amsterdam 1793