Pedel

Regelt de dagelijkse zaken in en rond de kerk.

De pedel ondersteunt de parochie en kerkbestuur in het onderhoud en beheer van de Sint Servaas en maakt o.a. de Basiliek en de dagkapel klaar voor de vieringen. Hij wordt hierin geholpen door vrijwilligers en andere organisaties uit de kerkgemeenschap.

Pedel
E: pedel.roger.romkens@sintservaas.nl