Bezoekersgroep

Zetten zich in om zieken en thuiszittenden, de achterblijvenden na een sterfgeval en alleenstaanden te bezoeken.

Zorg & Aandacht
De parochie ziet het als haar gemeenschappelijke taak om zorg en aandacht te geven aan elkaar op belangrijke en zwaardere momenten in ons leven. De leden van de Bezoekersgroep zetten zich waar mogelijk in voor mensen die al dan niet tijdelijk in moeilijke omstandigheden leven of aan huis gebonden zijn en daardoor wellicht kunnen vereenzamen. Ze gaan regelmatig op bezoek bij zieken, thuiszittenden of alleenstaanden en komen langs in ziekenhuizen, verpleeghuizen of na een sterfgeval. 


Meer informatie?

Wilt u graag meer weten over deze gemeenschapszorg vanuit de parochie of wilt u graag aansluiten bij deze Bezoekersgroep, maakt dit dan kenbaar bij het Parochiebureau.

Parochiebureau
T: +31(0)43 321 20 82
E: servaasbureau@hotmail.com