Pastoraal team

Het Pastoraal team voert de pastorale, catechetische en sacramentele zorg in de Sint Servaas parochie uit en begeleidt de diverse groepen die hen hierin ondersteunen. 

Pastoor-Deken
J. J.H (John) Dautzenberg
T: +31(0)43 321 20 82
E: deken@sintservaas.nl

Kapelaan
H. (Henyer) Garcia
E: kapelaan@sintservaas.nl

Het Pastoraal team is tevens te bereiken via het Parochiebureau.